Welcome to Novel International School !!!
 PTA LIST

SR NO STD DIVISION  NAME OF THE PTA STUDENT NAME CONTACT NO. TEACHER NAME
1 STD 1 A Pradhya Thorat Shauryaraj Amt Thorat 9881373322 Neeta thigale 
2 STD 1 A Mohanta Pritisha Mohanto 9011790700 Neeta thigale 
3 STD 1 E  Pradnya Datar Anish Abhijit Datar 9850488321 Neeta thigale 
4 STD 1 B Jyoti Kokare Ashalesha Bandu Kokare 9921591058 Neeta thigale 
5 STD 1 B Reshma Thanage Sai Bhausaheb Thanage 8237312787 Neeta thigale 
6 STD 1 C Shweta Anturkar Gargi Sameer Anturkar 7745856708 Neeta thigale 
7 STD 1 C Laxmi Ainavalli Vinay Venkata saaket Ainavalli 9000932932 Neeta thigale 
8 STD 1 D Mrs Kumbhar Arya Sachin Kumbhar 9767892985 Neeta thigale 
9 STD 1 D Mr Kushwah Kanishk Udaybhan Kushwah 9112601152 Neeta thigale 
10 STD 2 A Prashant Malviya Prakriti P Malviya 9764610874 Mainaz Shaikh
11 STD 2 A Sanjay Mane Prachi S Mane 8446700053 Mainaz Shaikh
12 STD 2  B Jaya Ewale Aaradhya D Ewale 8793752723 Mainaz Shaikh
13 STD 2 B Manoj Jadhekar Viba M Jadhekar 9890969287 Mainaz Shaikh
14 STD 2  C Supriya Tiwari Soumya S  Tiwari 8087989272 Mainaz Shaikh
15 STD 2 C Bhavana Phadatare Mrunal S Phadatare 9767809469 Mainaz Shaikh
16 STD 2 D Pankaj Nema Atharva P Nema 9766037898 Mainaz Shaikh
17 STD 2  D Sunita Shrigadiwar Arjun S Shrigadiwal 7045660407 Mainaz Shaikh
18 STD 2 D Yash Desai Nihita Y Desai 9850098363 Mainaz Shaikh
19 STD 3 A Gururaj Alase Ananya  G Alase 7447752025
8087870430
Manjiri Kulkarni 
20 STD 3 A Saachi Kadam Anavi S Kadam 9765391374 Manjiri Kulkarni 
21 STD 3 B Amit Mankar Sanvi A Mankar 8806247880 Manjiri Kulkarni 
22 STD 3 B Pankaj Kukalyekar Aayush P Kukalyekar 9604221242 Manjiri Kulkarni 
23 STD 3 C Abhishekh Jain Akshaj Jain 9604041438 Manjiri Kulkarni 
24 STD 3 C Mr Menon Aadidev Menon 8378981580 Manjiri Kulkarni 
25 STD 3 D Amogh Joshi Ananya A Joshi 9503901165 Manjiri Kulkarni 
26 STD 3 D Sangita Kasralkar Dhanvi S kasralkar 8180035881 Manjiri Kulkarni 
27 STD 4 A Deepak Pawar Mrunmal D Pawar 8796547575 Kajal Saluja
28 STD 4  A Mrs Wavere Arnav Wavere 9011073121 Kajal Saluja
29 STD 4 A Gangadhar Dhansheti Atharva G Dhansheti 9545491233 Kajal Saluja
30 STD 4 B Shahnoor Nadaf Mohd Arsalaan S Nadaf 9028027860 Kajal Saluja
31 STD 4 B Deepak Rakhe Utkarsh D Rakshe 9011037388 Kajal Saluja
32 STD 4 C Vaishnavi Parkar Trusha V Parkar 9604827796 Kajal Saluja
33 STD 4  C Santoshkumar Mallepula Laksh Mallepula 9604307701 Kajal Saluja
34 STD 4 A Sunita Gaikwad Astha A Gaikwad 9823425703 Kajal Saluja
35 STD 4 A Ganesh Muley Deepali G Muley 9881102402 Kajal Saluja
36 STD 5 B Raj shekhar Dandin Dakshkumar Dandin 8378995644 Mansi Agarwal
37 STD 5 B Afzal Khan Aszad Khan 9822558814 Mansi Agarwal
38 STD 5 C Sachin Jawale Rutuja S Jawale 7755900704 Mansi Agarwal
39 STD 5 C Mrs Saha Nihita Saha 8788068505 Mansi Agarwal
40 STD 5 D Mr Singh Navya Singh 9871957933 Mansi Agarwal
41 STD 5  D Anil Salunkhe Shreyas Salunkhe 9422005685 Mansi Agarwal
42 STD 5 D Hitendra Bhide Bhargavi H Bhide 9595422482 Mansi Agarwal
43 STD 5 D Parwati Verma Kapil verma 9545931302 Mansi Agarwal
44 STD 6 A Prashant Visapurkar Pushkara P Visapurkar 9850053428 Asma Sigalkar
45 STD 6 A yogesh Gurav Niranjini Gurav 9823023481 Asma Sigalkar
46 STD 6 B Akshata Bettigiri Aayushi A Bettigiri 9421962592 Asma Sigalkar
47 STD 6 B Bhavana Choudhary Sheetal C Choudhary 9657712229 Asma Sigalkar
48 STD 6 C Pooja Jain Labdhi N Jain 8928471847 Asma Sigalkar
49 STD 6 C Maya Tanpure Rushikesh A Tanpure 9561176137 Asma Sigalkar
50 STD 6 D Manoj Payghan Riya M Payghan 9158360600 Asma Sigalkar
51 STD 6 D Rajendra Mulay Yashraj R Muley 8007993023 Asma Sigalkar
52 STD 7 A Sawan Kedar Amruta S Kedar 9890500714 Manorama Malekar
53 STD 7 A Shewta Garud Aaditya Garud 8600195619 Manorama Malekar